Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Hủy trong thời gian bạn ở

  Có điều gì đó không như mong đợi trong thời gian lưu trú của bạn? Bước đầu tiên là nhắn tin cho Chủ nhà để khắc phục. Nếu họ không thể khắc phục, họ có thể đề nghị hoàn tiền một phần cho bạn.

  Bồi hoàn

  Nếu Chủ nhà hủy đặt phòng, bạn sẽ luôn được hoàn tiền đầy đủ, bao gồm mọi khoản phí và thuế. Bạn có thể gửi và nhận tiền thông qua Trung tâm giải quyết.

  Bạn cần trợ giúp thêm?

  Nếu Chủ nhà không thể giúp, bạn có thể đủ điều kiện được hoàn tiền đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền cho khách của chúng tôi nếu bạn liên hệ với Airbnb trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện vấn đề. Tìm hiểu xem vấn đề của bạn có được hoàn tiền hay không.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan