Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Nếu khách hủy

If you need to cancel your reservation because of the coronavirus (COVID-19), please review our article on options for cancellation.

It happens—plans change! If a guest needs to cancel their reservation, we’re here to help you with a quick rebound.

When a guest cancels:

 • We’ll notify you immediately
 • We’ll unblock the reservation dates
 • We’ll coordinate payouts and refunds

Cancellation payouts

If you're owed a payout, you'll receive it 24 hours after your guest's scheduled check-in time.

If this is your first time hosting, we may hold the payout until 30 days after the reservation was confirmed. Find out more about payouts.

Guest refunds

Guests who cancel will receive an automatic refund if your cancellation policy permits it. Even if it doesn't, they may qualify for a refund under our Rebooking and Refund Policy, or if there’s an extenuating circumstance.

Was your guest's stay not up to your hosting standards? Learn how to issue a partial refund.

Cancellations after check-in

If a guest cancels after they’ve already checked in, they must vacate your listing immediately, and the terms of your cancellation policy will still apply.

  Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

  Bài viết liên quan

  Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
  Đăng nhập hoặc đăng ký