Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi nên cân nhắc những vấn đề pháp lý và quy định nào trước khi cho thuê nhà/phòng trên Airbnb?

  Khi bạn quyết định xem có trở thành chủ nhà Airbnb hay không, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ quy chế pháp luật tại thành phố của mình.

  Một số thành phố có những điều luật hạn chế khả năng kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn. Những điều luật này thường nằm trong bộ luật hành chính hoặc phân vùng của thành phố. Ở nhiều thành phố, bạn phải đăng ký, xin giấy phép hoặc sở hữu giấy phép trước khi đăng cho thuê chỗ ở của mình hoặc nhận khách. Một số loại đặt phòng ngắn hạn nhất định có thể bị cấm hoàn toàn. Cách thức thực thi các điều luật này là rất khác nhau tùy theo từng chính quyền địa phương. Hình thức phạt có thể bao gồm phạt tiền hoặc biện pháp thực thi khác.

  Những quy tắc này có thể gây nhầm lẫn. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chính phủ trên khắp thế giới để làm rõ về các quy tắc này nhằm giúp mọi người có thể hiểu rõ về luật pháp.

  Tại một số khu vực pháp lý về thuế, Airbnb sẽ thay mặt bạn tính toán, thu và nộp tiền thuế tạm trú tại địa phương. Thuế tạm trú được tính khác nhau tại từng khu vực pháp lý và chúng tôi đang tiến hành càng nhanh càng tốt để mở rộng lợi ích này cho nhiều chủ nhà hơn nữa trên toàn cầu.

  Trong thời gian chờ đợi, vui lòng xem lại luật địa phương trước khi đăng cho thuê nơi ở của bạn trên Airbnb. Có thể tìm hiểu thêm thông tin về luật và quy định tại thành phố của bạn trên trang Chủ nhà có trách nhiệm của chúng tôi trong phần Quy định tại thành phố của bạn.

  Bằng việc chấp nhận Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và kích hoạt nhà/phòng cho thuê, bạn xác nhận rằng bạn sẽ tuân thủ các điều luật và quy định tại địa phương.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan