Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để tạo chương trình khuyến mãi tùy chỉnh?

  To create a custom promotion:

  1. Go to your listing’s calendar
  2. Select Promotions
  3. Choose your dates and set a discount of at least 10%

  We recommend creating a promotion for at least 7 consecutive nights to give you the best chance of appearing in search results.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?