Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Tại sao tôi không nhận được khoản tích lũy từ việc giới thiệu khi đăng ký Airbnb?

Notice: The Airbnb Guest Referral Program has ended. The below information is only relevant for those who participated in the program prior to its closure.

If you signed up for Airbnb using a referral link, a referral coupon should automatically appear on the checkout page when you pay for your first qualifying reservation. Read more about qualifying reservations and travel credit.

If your referral coupon doesn’t appear, you can follow these steps to retrieve your credit. You’ll need the referral link you received, which could be in your email, text messages, or from a social media post. Alternatively, you can use the email address of the person who referred you—but that will only work if it’s the same email address they use for their Airbnb account.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký