Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  In thông tin đặt phòng/đặt chỗ của bạn

  Prefer paper? No problem! You can print the details for an upcoming or completed reservation from your browser.

  Chuẩn bị bản in thông tin đặt phòng/đặt chỗ của bạn

  1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn in chi tiết
  2. Nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Trong mục Chi tiết đặt phòng/đặt chỗ, nhấp vào In chi tiết
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan