Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Cách kiếm điểm T-point (cư dân Nhật Bản)

Calling all Japan residents who have a Yahoo! Japan ID! You can earn T-points when you book accommodations on Airbnb.

You can use your points at any T-point alliance partners, online and across Japan.

How it works

Link your T-points account to your Airbnb account to earn 1 T-point for every ¥200 (or foreign equivalent) paid when booking an accommodation on Airbnb, anywhere in the world. Airbnb Experiences are not included.

Earning T-points

Once your accounts are properly linked, you’ll earn points for:

  • Nightly rate
  • Cleaning fee
  • Guest service fee

Coupons, local taxes, and deposits are not included.

If you cancel a booking and receive only a partial refund, you’ll receive points for any amount not refunded. Full-refunded canceled bookings don’t earn points.

Points are:

  • Based on the final value of your booking
  • Added to your account within 72 hours of checkout

Manage your T-point account

Forgot to link your T-point account to your Airbnb account before booking? You can still earn points if you connect your account before checkout.

Visit T-point | T-card to:

  • Track your points
  • Manage your account
  • Disconnect your account

Help with the T-point | T-card website

If you can’t log in to the T-point | T-card website with your Yahoo! JAPAN ID, or for any T-point usage-related questions, refer to the T-point | T-card FAQ.

Note: For more details, please review the Terms and Conditions for earning T-points with Airbnb.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký