Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Thêm thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Say you find yourself in an emergency—it’s good for us to have a contact on file to help you out. You can add up to 4 contacts to your account.

Để thêm thông tin liên hệ khẩn cấp:

  1. Vào mục Tài khoản > Thông tin cá nhân
  2. Bên cạnh mục Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, nhấp vào vào Chỉnh sửa
  3. Nhấp vào Thêm địa chỉ liên hệ mới cho trường hợp khẩn cấp
  4. Nhập thông tin liên hệ khẩn cấp và nhấp vào Lưu

Bạn có thể thêm các thông tin liên hệ khác hoặc xóa thông tin liên hệ đã có bằng cách thực hiện theo các bước ở trên. Chỉ cần nhấp vào Xóa hoặc Thêm địa chỉ liên hệ mới trong trường hợp khẩn cấp.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký