Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Thêm sách hướng dẫn vào mục cho thuê của bạn

Can’t be there to give your guests the local tour? Take a few minutes to create a guidebook—it’s a great way to win over travelers.

Once you’ve completed the steps to list your place, you can suggest your favorite restaurants, stores, parks, and attractions.

Creating or editing a guidebook

Only primary Hosts can create and edit the guidebook. Here’s how:

  1. Go to your Listings and select a listing
  2. Click or tap Info for guests and go to Pre-booking details 
  3. Next to Guidebooks, click or tap Edit
  4. Click or tap Create
  5. From here, you can edit the title and cover and choose which listings this guidebook is associated with
  6. Click or tap Add to guidebook and you'll be prompted to enter places, neighborhoods, and city advice
  7. Follow the prompts and when you're done, click Done

Host guidebooks are public and everyone Airbnb can view them. You can also Share to make your guidebook accessible outside the Airbnb website or even click Preview & print for a hard copy to leave for guests.

Host recommendations in neighborhood guides

Your recommendations may appear in our neighborhood guides, which provide a detailed picture of what guests can do in that city. The best part? Your recommendation will include a link to your guidebook and listing.

We use algorithms to determine the most interesting content created around each location, based on informativeness, uniqueness, and representation of the place.

Note: Not all places have a neighborhood guide. The best way to create one is to expand your own Host guidebook with your recommendations.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký