Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Là quản trị viên đi lại sử dụng Airbnb for Work, điều gì sẽ xảy ra nếu chủ nhà hủy đặt phòng?

  Nếu chủ nhà hủy đặt phòng của khách, khách sẽ nhận được một email giải thích về việc hủy đặt phòng và thông tin chi tiết về bất kỳ khoản bồi hoàn nào được áp dụng. Khách có thể tự đặt lại phòng hoặc quản trị viên du lịch có thể đặt lại phòng cho khách.

  Để đánh giá hoặc đặt lại đặt phòng đã hủy với tư cách quản trị viên:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn và vào bảng điều khiển Airbnb for Work
  2. Chọn Chuyến đi trên thanh điều hướng
  3. Nếu một chuyến đi bị hủy, nó sẽ được hiển thị trên tab Cần lưu ý
  4. Nhấp vào tên của khách và hành trình của khách sẽ được mở trong một cửa sổ mới
  5. Nhấp vào đặt lại ngay cho khách

  Liên kết đặt lại ngay sẽ tìm kiếm những nhà/phòng đáp ứng các tiêu chí về ngày ở, tổng số khách và vị trí của phòng.

  Quản trị viên có thể nhận được chi tiết về việc hủy phòng, gửi thông báo cho khách bị ảnh hưởng hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ cộng đồng Airbnb từ lịch trình của khách.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?