Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Tại sao chủ nhà được yêu cầu phản hồi trong vòng 24 giờ?

Hosts are asked to respond to reservation requests, booking inquiries, and all other messages from guests within 24 hours because quick responses build trust in our hosting community, making it easier for guests to find a place to stay.

If you got a booking inquiry or reservation request, responding within 24 hours helps you move toward a confirmed reservation. Guests who have already checked in or are planning a future trip appreciate quick responses, too.

What counts as a response?

A response depends on what kind of communication you got from the guest.

 • If you have a reservation request, accepting or declining counts as a response
 • If you have a booking inquiry, you can do any of the following to respond within 24 hours:
  • Pre-approve the booking if your place is free
  • Send a special offer to suggest different pricing or dates
  • Send a message
  • Decline if you’re not able to host
 • For all other messages from current or potential guests, send a message to keep your response rate up

What if I don’t respond within 24 hours?

Taking longer than 24 hours to respond will count as a late response, which will decrease your response rate and increase your response time. Your response rate can impact your listing’s position in search results.

Learn more about response rate and how it’s calculated.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký