Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Nếu khách không phản hồi yêu cầu thay đổi chuyến đi của bạn

An unresponsive guest can be a little nerve-racking, but try not to worry. If your guest doesn’t respond to your trip change request, the reservation details will remain as is.

When to send a message

Because your guest’s reservation was already confirmed, a trip change request may come as a surprise to them. To ensure they have time to consider your changes, there’s no time limit for their response.

That said, if your request is important or urgent, send a message reminding them to accept or decline it. You can also try canceling the request and sending a new one.

If you’ve tried messaging and still can’t get hold of your guest or reach an agreement, visit the Resolution Center or contact us.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký