Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Rút lại yêu cầu thay đổi chuyến đi

  Plans change, and that's ok. If you sent a Host a trip change request for a confirmed reservation, you can withdraw the request and keep the original reservation.

  Để rút lại yêu cầu thay đổi chuyến đi:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào chuyến đi mà bạn muốn thay đổi
  2. Trong phần Thay đổi đang chờ xử lý, nhấp vào Xem
  3. Nhấp vào Hủy

  Để kiểm tra trạng thái đặt phòng/đặt chỗ, hãy vào mục Chuyến đi, nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi, rồi chọn Hiển thị thông tin chi tiết. Bạn cũng có thể vào Hộp thư để kiểm tra tin nhắn từ Chủ nhà/Người tổ chức.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?