Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để mời một nhân viên tham gia tài khoản Airbnb for Work của công ty tôi?

  Nếu bạn có vai trò quản trị viên với Airbnb for Work, bạn có thể mời một nhân viên tham gia tài khoản của bạn bằng cách tạo một trang mời cho công ty mình. Trang mời Airbnb for Work duy nhất của bạn giúp nhân viên trong công ty dễ dàng tham gia. Sau khi đăng ký, họ có thể đặt nơi ở cho các chuyến công tác.

  Để tạo trang mời:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn và vào bảng điều khiển Airbnb for Work
  2. Chọn Thành viên trong thanh điều hướng
  3. Nhấp vào Mời, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo cho biết rằng trang mời đã được tạo để nhân viên có thể tham gia chương trình Airbnb for Work của bạn
  4. Để thay đổi tên công ty được hiển thị trên trang mời, nhấp vàoChỉnh sửa tên
  5. Bạn có hai tùy chọn để chia sẻ trang mời của mình với công ty:
   • Nhấp vào Sao chép để sao chép liên kết cho phép chia sẻ đến trang đó
   • Nhấp vào Gửi email để mời nhân viên qua email

  Chỉ những nhân viên có địa chỉ email của công ty mới có thể tham gia. Nếu công ty của bạn sử dụng nhiều tên miền email, hãy tìm hiểu cách thêm tên miền bổ sung. (Với những người ngoài công ty, chẳng hạn như ứng viên chờ phỏng vấn hoặc nhà thầu, bạn cũng có thể cung cấp cho họ quyền truy cập tạm thời để đặt chỗ ở trên Airbnb khi đi công tác và tính phí cho công ty.)

  Khi một nhân viên truy cập vào trang mời và đăng ký thành công để tham gia chương trình Airbnb for Work của công ty bạn, họ sẽ được liệt kê trong mục Thành viên trong bảng điều khiển của bạn.

  Mời nhân viên tham gia các nhóm

  Bạn cũng có thể trực tiếp mời nhân viên tham gia các nhóm cụ thể với phương thức thanh toán chung.

  Trước hết, hãy lập một nhóm trong tài khoản Airbnb for Work của bạn. Sau đó:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn và vào bảng điều khiển Airbnb for Work
  2. Chọn Thành viên trong thanh điều hướng
  3. Nhấp vào Nhóm
  4. Tìm kiếm nhóm mà bạn quan tâm và nhấp vào Thêm thành viên
  5. Bạn có 2 tùy chọn để thêm người vào nhóm của mình:
   • Nhấp Sao chép để sao chép liên kết mời duy nhất để bạn có thể chia sẻ với nhân viên của mình
   • Tìm kiếm những người đã tham gia tài khoản công ty của bạn

  Cách thanh toán của nhân viên

  Bất kỳ nhân viên nào đăng ký trên trang mời mới của công ty bạn đều sẽ phải trả tiền cho chuyến công tác của họ bằng thẻ tín dụng của chính họ cho đến khi bạn hoặc quản trị viên khác gán họ vào phương thức thanh toán trung tâm.

  Nếu bạn đã thêm phương thức thanh toán cho một nhóm cụ thể, các thành viên sẽ có thể sử dụng phương thức đó để thanh toán cho chuyến công tác của họ.

  Thay đổi vai trò nhân viên

  Nhân viên mới có thể yêu cầu trở thành quản trị viên hoặc người đặt phòng trên bảng điều khiển Airbnb for Work khi họ tham gia. Bạn sẽ nhận được email thông báo về yêu cầu này. Bạn cũng có thể cập nhật vai trò của nhân viên bất kỳ lúc nào trên trang hồ sơ trong bảng điều khiển của họ.

  Ngoài ra, bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thay đổi vai trò từ trong bảng điều khiển.

  1. Đăng nhập vào tài khoản Airbnb của bạn và vào bảng điều khiển Airbnb for Work
  2. Nhấp vào biểu tượng thông báo trong thanh điều hướng
  3. Nhấp vào tab Yêu cầu vai trò để xem xét bất kỳ yêu cầu nào đang chờ xử lý
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?