Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Làm thế nào để yêu cầu khách phải có ảnh đại diện?

To require guests to have a profile photo before they can book:

  1. Go to the listing that you’d like to require profile photos for
  2. Click Booking settings
  3. Click Edit next to the Guest requirements heading
  4. Check the box next to Profile photo
  5. Click Save

Regardless of whether you have this setting turned on, guest profile photos won’t be displayed until after a booking is confirmed.

If a guest's profile photo doesn't contain the guest's face and, for example, contains only a cartoon, an avatar, or a picture of something other than a person, you can cancel penalty free by contacting Airbnb.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký