Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Tiện nghi thiết yếu là gì?

Essential amenities are the basic items that a guest expects in order to have a comfortable stay. These include:

  • Toilet paper
  • Soap (for hands and body)
  • One towel per guest
  • One pillow per guest
  • Linens for each guest bed

Recommended quantities of each item depends on the number of guests and the length of their stay. For longer stays, if you provide extras of each amenity, this ensures guests have everything they need.

You can decide whether you want to make each guest bed or leave the bed linens neatly stacked. We encourage hosts to communicate with your guests during the booking process to get their preference.

We strongly encourage hosts to provide essential amenities in all their listings.

Adding essential amenities to your listing

If you are providing the full list of essential amenities in your space, you can indicate this on your listing. Click the Essentials option under the Amenities tab.

Only click Essentials if you are providing each item on the list above. Listings that are inaccurately represented may be subject to penalties, including removal from Airbnb.

Read tips on how stocking your listing—from toilet paper to TVs—can attract positive reviews in the Resource Center.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký