Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Làm thế nào để đặt một chuyến đi với khoản tích lũy từ các lần giới thiệu?

Notice: The Airbnb Guest Referral Program has ended. The below information is only relevant for those who participated in the program prior to its closure.

If you earned travel credit by joining Airbnb through an invite link

If you signed up for Airbnb using a referral link, your referral coupon will automatically appear on the checkout page when you pay for your first qualifying reservation.

You must have a qualifying reservation to be eligible for referral travel credit. A qualifying reservation must meet a minimum value, which does not include any taxes or fees. Because the minimum amount can vary, you should refer to the invitation email you received or go to the invitation page to see which details about which reservations are eligible.

Note: Your coupon can only be used once. If you use referral credit on a reservation and then cancel that reservation, it can’t be used again.

If you earned travel credit by inviting a friend to join Airbnb

If your friend signed up for Airbnb using your referral link and completed a qualifying reservation, travel credit will be automatically added to your account. Your travel credit will appear on the checkout page when you pay for your next reservation.

Remember, you’ll get travel credit once your friend completes a qualifying trip. If your travel credit hasn’t shown up yet, it means your friend has not completed their trip yet or their reservation didn’t qualify.

Note:

  • Travel credit expires one year from the issue date
  • If you apply travel credit to a reservation request that’s declined or expires, it can take up to 24 hours for it to appear back in your account
  • Referral credits can't be used with domestic India-to-India reservations
Bài viết này có giúp ích cho bạn không?
Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký