Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Thêm nội dung giới thiệu nhà dành cho khách vào mục cho thuê của bạn

  Make your guests feel at home with a thoughtful guest manual.  

  Once your listing is complete, you can create your guest manual. You can share day-to-day details, like how to turn on the hot water heater, or where to find an extra blanket. Only guests with a confirmed reservation can access your manual. 

  Want some great tips about how to make your guest manual shine? Check out our Resource Center

  Để thêm hoặc chỉnh sửa hướng dẫn cho khách:

  1. Vào phần Mục cho thuê rồi chọn mục cho thuê mà bạn muốn
  2. Nhấp vào Thông tin cho khách
  3. Trong phần Thông tin sau khi đặt phòng, vào mục Hướng dẫn cho khách rồi nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu

  Heads up: Guest manuals may be referred to as house manuals in some places. But don’t worry! It’s the same helpful guest information.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan