Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Làm cách nào để hủy liên kết hoặc liên kết lại địa chỉ email công việc với tài khoản Airbnb của tôi?

Business travelers can use their regular Airbnb accounts to book business travel—all you need to do is link your work email address to your Airbnb account so we can confirm that you work for your company.

If you need to switch the account your work email is linked to, or if you no longer want your accounts to be linked, follow the steps below to unlink (or relink) your work email address from your personal Airbnb account:

  1. Go to Edit Profile on airbnb.com
  2. Scroll down to Work Travel
  3. Click the X to unlink your accounts or the + Add work email to add a new work email

Note for travel admins at companies: If you're the only travel admin for your company's account, we recommend you add another travel admin before unlinking your accounts.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký