Tom đã xác nhận

Địa chỉ email
Số điện thoại

Xin chào, tôi là Tom

Bắt đầu tham gia vào 2016

Giới thiệu

Cool guy
Sống tại Tel Aviv-Yafo, Israel
Nói Dansk, English, עברית
Công việc: Civil engineering

Tom đã xác nhận

Địa chỉ email
Số điện thoại

Nhà/phòng cho thuê của Tom

  • Chưa có đánh giá nào
    1. Phòng riêng
    2. Bed and breakfast
    Happy harmonic Property

0 đánh giá