Sai And Clara đã xác nhận

Danh tính
Địa chỉ email
Số điện thoại

Xin chào, tôi là Sai And Clara

Bắt đầu tham gia vào 2018

Giới thiệu

Love to meet new people :)
Sống tại Taipei, Đài Loan

Sai And Clara đã xác nhận

Danh tính
Địa chỉ email
Số điện thoại

Nhà/phòng cho thuê của Sai And Clara

 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Condominium
  Standard Loft close to Taipei 101
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Condominium
  Classic Loft close to Taipei 101
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Apartment
  Designer Style Loft Xinyi Taipei 101 Linjiang Mkt.
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Condominium
  Small Apartment with Loft Taipei 101 View 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Loft
  Views Loft with Taipei 101 and Mountain View 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Apartment
  Character Loft next to Taipei 101 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Apartment
  Top of City Studio Taipei 101 View XinYi 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Apartment
  Views Studio Taipei 101 and Mountain View 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Condominium
  Studio Apartment 2 Taipei 101 View 月租
 • CHỦ NHÀ SIÊU CẤP
  1. Toàn bộ nhà/căn hộ
  2. Condominium
  Relaxed Loft close to Taipei 101

0 đánh giá