Địa điểm thiên nhiên

Santa Margarita Lake Marina

8 người địa phương đề xuất,

Gợi ý từ người dân địa phương

Stacie And Paul
September 11, 2018
Great fishing and boating
Rainee
March 21, 2021
A beautiful lake just to the south. Nice for a hike and fishing. No swimming though. Lots of wildlife, hawks and eagles.
Sue
February 10, 2018
Beautiful little lake with hiking trails, boat rentals, no swimming though.
Olivia
August 15, 2018
Kayaking, fishing and hiking!
Stacey
June 27, 2016
Hiking, horseback riding, kayaking, bird watching, fishing

Những điều độc đáo nên trải nghiệm gần đó

Dê & Alpaca- từ đồng cỏ đến sản phẩm
  1. Tour tham quan nông nghiệp
  2. 3 giờ
Từ Giá:$75/người

Người dân địa phương cũng khuyến nghị

Vị trí
4695 Santa Margarita Lake Rd
Santa Margarita, CA