117 chỗ ở

Ở tại Turbaco và Cartagena de Indias
Trung bình $30/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $24/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $17/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Turbaco
Trung bình $64/đêm
Ở tại Cartagena và Cartagena de Indias
Trung bình $141/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau 1 dặm
Trung bình $66/đêm
Ở tại La Boquilla và Cartagena
Trung bình $16/đêm
Ở tại Cartagena và La Boquilla
Trung bình $43/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $48/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $33/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena cách nhau 1 dặm
Trung bình $60/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Turbaco và La Boquilla
Trung bình $27/đêm
Ở tại Turbaco và Cartagena de Indias
Trung bình $25/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $14/đêm
Hai chỗ ở tại Cartagena de Indias cách nhau 2 dặm
Trung bình $10/đêm
Ở tại Cartagena và La Boquilla
Trung bình $12/đêm
Ở tại La Boquilla và Turbaco
Trung bình $39/đêm
Ở tại La Boquilla và Cartagena de Indias
Trung bình $33/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Turbaco và Cartagena
Trung bình $21/đêm
Ở tại Cartagena de Indias và Cartagena
Trung bình $17/đêm