163 nhà

Nhà tại Suva
Prince Holiday House
3 giường đôi
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
$450/đêm
Căn hộ tại Suva
Avi’s Property rental and Tour
3 giường queen
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
$120/đêm
Phòng riêng tại Suva
Quiet and Clean
1 giường đôi
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 10
$250/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Suva.
Ở tại Suva - City Center và Suva
Trung bình $59/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 3 dặm
Trung bình $23/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 3 dặm
Trung bình $42/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $48/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $64/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 3 dặm
Trung bình $60/đêm
Ở tại Suva - City Center và Suva
Trung bình $94/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 1 dặm
Trung bình $65/đêm
Ở tại Lami và Suva
Trung bình $34/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 3 dặm
Trung bình $210/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau 5 dặm
Trung bình $36/đêm
Hai chỗ ở tại Suva cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $68/đêm