22 nhà

Đang hiển thị 1/6 mục
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Petaluma
Cerro Pampa Polo Ranch Saddle House
4 giường
Ngày 16 - Ngày 21 tháng 10
$369/đêm
Đang hiển thị 1/6 mục
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Petaluma
Cerro Pampa Polo Ranch Dairy & Bunk House
8 giường
Ngày 16 - Ngày 21 tháng 10
$619/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Sonoma.
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Petaluma và Sonoma
Trung bình $348/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Sonoma và Petaluma
Trung bình $169/đêm
Ở tại Penngrove và Santa Rosa
Trung bình $571/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Penngrove và Petaluma
Trung bình $664/đêm
Ở tại Petaluma và Sonoma
Trung bình $382/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Petaluma và Glen Ellen
Trung bình $298/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Sonoma và Penngrove
Trung bình $391/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Petaluma và Sonoma
Trung bình $361/đêm
Hai chỗ ở tại Petaluma cách nhau 5 dặm
Trung bình $157/đêm
Ở tại Petaluma và Penngrove
Trung bình $200/đêm
Hai chỗ ở tại Petaluma cách nhau 9 dặm
Trung bình $664/đêm
Ở tại Penngrove và Santa Rosa
Trung bình $539/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Petaluma và Santa Rosa
Trung bình $549/đêm
Hai chỗ ở tại Petaluma cách nhau 3 dặm
Trung bình $677/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Petaluma và Penngrove
Trung bình $221/đêm