167 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Shanghai
4 giường king
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 7
$30/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
4 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 7
$159/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Shanghai
2 giường queen
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 7
$42/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Shanghai
1 giường queen
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 7
$26/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shanghai
2 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 7
$134/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
3 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 7
$66/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
9 giường
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 7
$43/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
10 giường
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 7
$255/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
10 giường
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 7
$412/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
6 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 7
$130/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
7 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 7
$194/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
7 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 7
$44/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Shanghai
1 giường king
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 7
$36/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
9 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 7
$161/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
7 giường
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 7
$277/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà bằng đất tại Shanghai
1 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 7
$52/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shanghai
1 giường king
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 7
$84/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Nhà nghỉ nông trại tại Shanghai
1 giường queen
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 7
$50/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Shanghai
2 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 7
$44/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Nhà nghỉ nông trại tại Jiaxing
2 giường king
Ngày 22 - Ngày 29 tháng 7
$55/đêm