0

17 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 10
$18/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
8 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 1
$20/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
10 giường king
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 2
$40/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
3 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 2
$36/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
9 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 9
$180/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nyeri
1 giường đôi
Ngày 30 tháng 7 - Ngày 06 tháng 8
$130/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nyeri
2 giường
Ngày 29 tháng 3 - Ngày 05 tháng 4
$81/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
1 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 11
$18/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
Ngày 24 tháng 11 - Ngày 01 tháng 12
$20/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 4
$20/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 8
$20/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Kiganjo
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 9
$25/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
1 giường
Ngày 29 tháng 1 - Ngày 05 tháng 2
$65/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại KE
20 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 7
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nyeri
3 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 4
$120/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Khu nghỉ dưỡng tại Nyeri
16 giường
Ngày 26 tháng 12 - Ngày 02 tháng 1
$25/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nyahururu
1 giường
Ngày 27 tháng 4 - Ngày 04 tháng 5
$26/đêm