107 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
2 giường
Ngày 27 tháng 8 - Ngày 03 tháng 9
$59/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường đôi
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 5
$24/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 5
$50/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 8
$56/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
10 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 3
$17/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Ruaka
1 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 1
$16/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiambu
1 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 11
$24/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 31 tháng 12 - Ngày 07 tháng 1
$50/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 8
$43/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường đôi
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 6
$25/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 8
$85/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 11
$25/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường queen
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 10
$250/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường king
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 12
$68/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 10
$55/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường king
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 10
$63/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 9
$59/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
2 giường
Ngày 24 - Ngày 31 tháng 7
$59/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường king
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 9
$29/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Nairobi
1 giường king
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 12
$54/đêm