0

31 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường king
Ngày 27 tháng 2 - Ngày 06 tháng 3
$118/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 7
$61/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 6
$114/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường đôi
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 8
$100/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 5
$143/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Umm Şalāl 'Alī
20 giường
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 8
$27/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
6 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 7
$53/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 2
$143/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 24 tháng 2 - Ngày 03 tháng 3
$143/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 10
$150/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
3 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 3
$158/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng khách sạn tại الدوحة
1 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 9
$150/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 26 tháng 2 - Ngày 05 tháng 3
$150/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Doha
1 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 5
$98/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 9
$150/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường đơn
Ngày 29 tháng 4 - Ngày 06 tháng 5
$238/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường đôi
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 7
$333/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 1
$105/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường đôi
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 1
$143/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng chung tại Umm Şalāl 'Alī
20 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 7
$135/đêm