Search results41 nhà

Phòng riêng tại Phuket
Arnajukfishing trip Phuket Andaman
1 giường
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 12
$839/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Kamala Beach.
Ở tại Mueang và Tambon Choeng Thale
Trung bình $44/đêm
Ở tại ตำบล ศรีสุนทร và Tambon Patong
Trung bình $12/đêm
Ở tại Tambon Thep Krasatti và Tambon Patong
Trung bình $57/đêm
Ở tại Kathu và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $122/đêm
Ở tại Tambon Patong và Tambon Si Sunthon
Trung bình $11/đêm
Ở tại Tambon Talat Yai và ถลาง
Trung bình $121/đêm
Ở tại Tambon Patong và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $213/đêm
Ở tại Tambon Kathu và Tambon Kamala
Trung bình $19/đêm
Ở tại ตำบล ศรีสุนทร và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $43/đêm
Ở tại ตำบล ศรีสุนทร và Tambon Patong
Trung bình $15/đêm
Ở tại Tambon Patong và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $42/đêm
Hai chỗ ở tại Tambon Patong cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $14/đêm
Ở tại Kathu và Tambon Patong
Trung bình $119/đêm
Ở tại Tambon Thep Krasatti và Tambon Patong
Trung bình $12/đêm
Ở tại Kathu và Tambon Si Sunthon
Trung bình $120/đêm
Ở tại Tambon Thep Krasatti và Tambon Si Sunthon
Trung bình $15/đêm
Ở tại Tambon Talat Yai và Tambon Patong
Trung bình $100/đêm
Ở tại Tambon Talat Yai và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $102/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại ถลาง và Tambon Patong
Trung bình $231/đêm
Ở tại ถลาง và Tambon Thep Krasatti
Trung bình $235/đêm