Giới thiệu Airbnb phiên bản mới
Tìm hiểu thêm
0
Đang hiển thị 1/13 %{item_type}
Gardone Riviera, Ý
Do David Chipperfield thiết kế
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 7
$11.178/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Rockbridge, Ohio, Hoa Kỳ
Do Meredith Higgins & Bryant Gingerich thiết kế
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 1
$653/đêm
Đang hiển thị 1/14 %{item_type}
Joshua Tree, California, Hoa Kỳ
Do Ken Kellogg, John Vugrin thiết kế
Ngày 01 - Ngày 06 tháng 6
$8.500/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Uvita, Osa , Cốt-xta Ri-ca
Được giới thiệu trong Wallpaper*
Ngày 19 - Ngày 24 tháng 6
$545/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Navidad, Chile
Được giới thiệu trong Wallpaper*
Ngày 29 tháng 8 - Ngày 03 tháng 9
$115/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Lac-Beauport, Ca-na-đa
Được giới thiệu trong Le Soleil
Ngày 03 - Ngày 08 tháng 12
$242/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Paraty, Bra-xin
Do Atelier Marko Brajovic thiết kế
Ngày 08 - Ngày 13 tháng 8
$147/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Rælingen, Na Uy
Được giới thiệu trong Venuereport
Ngày 09 - Ngày 14 tháng 10
$422/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Terrasini, Ý
Được giới thiệu trong Condé Nast Traveler
Ngày 05 - Ngày 10 tháng 6
$319/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Tulum, Mê-hi-cô
Do Eduardo Valdes, Terreo Studio thiết kế
Ngày 27 tháng 6 - Ngày 03 tháng 7
$483/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
San Jose del Cabo, Mê-hi-cô
Do Javier Campos thiết kế
Ngày 16 - Ngày 21 tháng 6
$995/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Asheville, North Carolina, Hoa Kỳ
Được giới thiệu trong Architectural Digest
Ngày 11 - Ngày 16 tháng 11
$572/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Puerto Escondido, Mê-hi-cô
Do Aranza de Ariño thiết kế
Ngày 31 tháng 7 - Ngày 05 tháng 8
$410/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Lambertville, New Jersey, Hoa Kỳ
Do Jules Gregory thiết kế
Ngày 20 - Ngày 25 tháng 6
$601/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Jenner, California, Hoa Kỳ
Do Richard Clements Jr. thiết kế
Ngày 02 - Ngày 08 tháng 11
$1.519/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Malibu, California, Hoa Kỳ
Được giới thiệu trong Discover California Magazine
Ngày 10 - Ngày 16 tháng 6
$2.162/đêm
Đang hiển thị 1/14 %{item_type}
Topanga, California, Hoa Kỳ
Do Michael Sant, Sant Architects thiết kế
Ngày 11 - Ngày 16 tháng 11
$1.296/đêm
Đang hiển thị 1/27 %{item_type}
Korčula, Croatia
Luxury Lifestyle Awards: Best Luxury Villa Croatia
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 10
$2.236/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Two Rivers, Wisconsin, Hoa Kỳ
Do Frank Lloyd Wright thiết kế
Ngày 08 - Ngày 13 tháng 1
$550/đêm
Đang hiển thị 1/28 %{item_type}
Cabrera, Cộng hòa Dominica
Do Rangr Studio thiết kế
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 6
$3.200/đêm