31 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường king
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 8
$64/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
1 giường
Ngày 23 tháng 2 - Ngày 02 tháng 3
$30/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 7
$61/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 7
$75/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Doha
1 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 8
$24/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường king
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 4
$118/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 28 tháng 3 - Ngày 04 tháng 4
$114/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường đôi
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 7
$100/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 4
$105/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 9
$143/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Doha
1 giường
Ngày 27 tháng 4 - Ngày 04 tháng 5
$98/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 1
$143/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng khách sạn tại الدوحة
1 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 7
$150/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 26 tháng 10 - Ngày 02 tháng 11
$150/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường đơn
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 6
$135/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
2 giường đôi
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 2
$214/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 10
$150/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Doha
20 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 6
$150/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
3 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 5
$158/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Doha
1 giường đôi
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 6
$143/đêm