14 chỗ ở

0
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
3 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 3
$47/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
1 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 12
$108/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Thành phố Cao Bằng
6 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 9
$12/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
5 giường queen
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 10
$15/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
5 giường king
Ngày 28 tháng 12 - Ngày 04 tháng 1
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
16 giường
Ngày 27 tháng 7 - Ngày 03 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
4 giường đơn
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 10
$17/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
2 giường
Ngày 26 tháng 4 - Ngày 03 tháng 5
$35/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
1 giường queen
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 12
$39/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
2 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 7
$24/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
2 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 1
$37/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
1 giường
Ngày 31 tháng 3 - Ngày 07 tháng 4
$37/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
2 giường
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 9
$249/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Thành phố Cao Bằng
50 giường
Ngày 26 tháng 7 - Ngày 02 tháng 8
$10/đêm