Chuyển đến nội dung

Hãy cùng tham gia một chuyến tham quan học tập

Tham gia các chuyến phiêu lưu trên toàn cầu, thân thiện với trẻ em cùng những người tổ chức truyền cảm hứng – trực tiếp và trực tuyến.

Trải nghiệm trực tuyến: Chuyến tham quan học tập

Bơi cùng chuyên gia về cá mập ở Nam Phi, khám phá Pompeii cùng nhà khảo cổ học ở Ý và giải mã năm 2020 với Bill Nye the Science Guy. Tất cả đều tại nhà.

Học hỏi cùng với những chuyên gia tổ chức trải nghiệm trên toàn thế giới

Các chuyến phiêu lưu trên toàn cầu
Tìm những góc nhìn mới – từ Sri Lanka tới Nam Phi hay vươn ra ngoài vũ trụ.
Cùng với các chuyên gia tổ chức trải nghiệm
Kết nối với những giáo viên khách mời thân thiện với trẻ em thông qua các lớp học và hoạt động tương tác.
Tất cả đều tại nhà
Cùng các chuyên gia tham gia trực tuyến trên Zoom, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn.
Các chuyến phiêu lưu trên toàn cầu
Tìm những góc nhìn mới – từ Sri Lanka tới Nam Phi hay vươn ra ngoài vũ trụ.
Cùng với các chuyên gia tổ chức trải nghiệm
Kết nối với những giáo viên khách mời thân thiện với trẻ em thông qua các lớp học và hoạt động tương tác.
Tất cả đều tại nhà
Cùng các chuyên gia tham gia trực tuyến trên Zoom, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn.

Khám phá nghệ thuật

Hành trình xuyên suốt Lịch sử thế giới

Làm tròn với Toán học và Khoa học

Vận động thân thể với Thể dục và vui chơi

Đồ ăn vặt trên toàn cầu