0

32 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 5
$26/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 6
$36/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 8
$52/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 25 tháng 7 - Ngày 01 tháng 8
$41/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 3
$64/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
3 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 10
$60/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường
Ngày 28 tháng 3 - Ngày 04 tháng 4
$29/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Kowloon
2 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 7
$500/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Hong Kong
2 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 10
$268/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Kowloon
2 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 6
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại 香港
1 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 11
$73/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 5
$51/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
3 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 5
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi nhỏ
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 4
$56/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 25 tháng 2 - Ngày 04 tháng 3
$61/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 3
$78/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 6
$29/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 7
$67/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
2 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 7
$46/đêm
Đang hiển thị 1/1 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 6
$63/đêm