182 nhà

Căn hộ tại King Abdullah Economic City
Orion
4 giường
Ngày 05 - Ngày 11 tháng 10
$272/đêm
Biệt thự tại King Abdullah Economic City
فيلا واسعة في الواحة
3 giường
Ngày 06 - Ngày 13 tháng 10
$533/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Thuwal.
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 6 dặm
Trung bình $163/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $150/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 7 dặm
Trung bình $88/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 7 dặm
Trung bình $107/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 2 dặm
Trung bình $92/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 4 dặm
Trung bình $204/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $231/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 4 dặm
Trung bình $223/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 5 dặm
Trung bình $145/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 1 dặm
Trung bình $103/đêm
Ở tại King Abdullah Economic City và SA
Trung bình $141/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 2 dặm
Trung bình $142/đêm
Ở tại Makkah và King Abdullah Economic City
Trung bình $128/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 6 dặm
Trung bình $134/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 4 dặm
Trung bình $150/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $290/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 3 dặm
Trung bình $205/đêm
Hai chỗ ở tại King Abdullah Economic City cách nhau 2 dặm
Trung bình $150/đêm