60 chỗ ở

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về South Bend.
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $127/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $146/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Roseland và South Bend
Trung bình $98/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $132/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại South Bend và Goshen
Trung bình $293/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Niles và Cassopolis
Trung bình $182/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Goshen và Granger
Trung bình $94/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Goshen và South Bend
Trung bình $496/đêm
Ở tại Osceola và Mishawaka
Trung bình $271/đêm
Hai chỗ ở tại Mishawaka cách nhau 4 dặm
Trung bình $451/đêm
Ở tại Berrien Springs và Edwardsburg
Trung bình $465/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Niles và Buchanan
Trung bình $450/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $241/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $127/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $138/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $157/đêm
Hai chỗ ở tại South Bend cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $127/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại South Bend và Roseland
Trung bình $92/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Roseland và South Bend
Trung bình $133/đêm
Ở tại South Bend và Goshen
Trung bình $89/đêm