18 chỗ ở

Chỗ ở tại Shinjuku

2118/18 tầng lửng
Nhập ngày để xem giá đầy đủ. Áp dụng phụ phí. Có thể phát sinh thuế.