TRẢI NGHIỆM AIRBNB

Các hoạt động độc đáo với các chuyên gia địa phương – tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến.

Giới thiệu Trải nghiệm trực tuyến

Các hoạt động độc đáo mà chúng ta có thể cùng nhau trải nghiệm, dưới sự dẫn dắt của rất nhiều người tổ chức.
TRỰC TUYẾN
Pasta with the Grandmas
Từ Giá:$38 /người
TRỰC TUYẾN
Mezcal & Tequila Cocktail Masterclass
Từ Giá:$30 /người
TRỰC TUYẾN
Healing Concert Cellist & Japanese Monk
Từ Giá:$10 /người
TRỰC TUYẾN
Explore Jaipur, The Royal City of India
Từ Giá:$12 /người
TRỰC TUYẾN
Luca & Lorenzo, Our Family Pasta Recipe
Từ Giá:$36 /người
TRỰC TUYẾN
Learn To Make Argentine Empanadas
Từ Giá:$16 /người
TRỰC TUYẾN
Andrew Lee Magic
Từ Giá:$45 /người
TRỰC TUYẾN
'no Spain no Game' The Fabulous Game !
Từ Giá:$16 /người
TRỰC TUYẾN
Solve the Mystery Escape Room
Từ Giá:$18 /người
TRỰC TUYẾN
Fun Giant Panda Time With a Nature Guide
Từ Giá:$12 /người

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng
  • Chuyên gia địa phương

    Được dẫn dắt bởi người dân địa phương yêu thích nơi họ sinh sống và những việc họ làm.

  • Nhóm nhỏ

    Với quy mô nhóm thân mật, bạn sẽ không bao giờ bị mất kiểm soát.

  • Tiêu chuẩn cao

    Mỗi trải nghiệm đều được đánh giá về khả năng tiếp cận địa điểm độc đáo.