67 nhà

Ở tại Gura Suhașului và Copăcelu
Trung bình $29/đêm
Ở tại Râmnicu Vâlcea và Copăcelu
Trung bình $59/đêm
Hai chỗ ở tại Râmnicu Vâlcea cách nhau 1 dặm
Trung bình $70/đêm
Ở tại Băbuiești và Râmnicu Vâlcea
Trung bình $96/đêm
Ở tại Râmnicu Vâlcea và Ocnele Mari,
Trung bình $67/đêm
Ở tại Râmnicu Vâlcea và Băile Olănești
Trung bình $43/đêm
Ở tại Ocnele Mari, và Băile Olănești
Trung bình $42/đêm