0

29 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Picton
1 giường king
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 5
$52/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Waikawa
1 giường queen
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 12
$60/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Waikawa
4 giường
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 7
$55/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Picton
3 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 12
$84/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Waikawa
1 giường queen
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 2
$70/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Picton
1 giường king
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 12
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Blenheim
1 giường đơn
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 6
$38/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Picton
1 giường king
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 1
$181/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Blenheim
2 giường đơn
Ngày 31 tháng 7 - Ngày 07 tháng 8
$35/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Picton
1 giường king
Ngày 26 tháng 8 - Ngày 02 tháng 9
$171/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Fairhall
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 9
$123/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Ngakuta Bay
1 giường queen
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 12
$158/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Fairhall
1 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 6
$102/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Fairhall
1 giường king
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 7
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Blenheim
1 giường queen
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 2
$81/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Riverlands
2 giường
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 1
$164/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Riverlands
2 giường
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 3
$164/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Rapaura
1 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 5
$162/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Fairhall
2 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 2
$136/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Blenheim
1 giường
Ngày 22 - Ngày 29 tháng 6
$65/đêm