Search results25 nhà tại Pacasmayo

Phòng riêng tại Pacasmayo
Hospedaje Kainoa, cerca a la playa! Depa 03
3 giường
Ngày 03 - Ngày 09 tháng 12
$21/đêm

Một chuyến đi, hai chỗ ở

Phân chia thời gian ở của bạn cho 2 chỗ ở khác nhau để khám phá thêm về Pacasmayo.
Ở tại Pacasmayo và Puémape
Trung bình $76/đêm
Ở tại Pacasmayo và La Libertad
Trung bình $51/đêm
Hai chỗ ở tại Pacasmayo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $42/đêm
Ở tại Provincia de Pacasmayo và Pacasmayo
Trung bình $39/đêm
Ở tại Pacasmayo và Provincia de Pacasmayo
Trung bình $69/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Pacasmayo và Puémape
Trung bình $62/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại La Libertad và Puémape
Trung bình $116/đêm
Hai chỗ ở tại Pacasmayo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $15/đêm
Ở tại Pacasmayo và La Libertad
Trung bình $57/đêm
Ở tại Pacasmayo và Provincia de Pacasmayo
Trung bình $52/đêm
Hai chỗ ở tại Pacasmayo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $21/đêm
Ở tại Pacasmayo và Provincia de Pacasmayo
Trung bình $63/đêm
Hai chỗ ở tại Pacasmayo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $29/đêm
Ở tại Pacasmayo và Jequetepeque
Trung bình $31/đêm
Ở tại Provincia de Pacasmayo và Jequetepeque
Trung bình $79/đêm
Hai chỗ ở tại Pacasmayo cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $37/đêm
Ở tại Provincia de Pacasmayo và Pacasmayo
Trung bình $85/đêm