0

32 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiganjo
6 giường đôi
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 2
$38/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Karatina
18 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 2
$10/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
23 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 7
$24/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nanyuki
1 giường
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 1
$60/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
1 giường đôi
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiganjo
1 giường
Ngày 26 tháng 10 - Ngày 02 tháng 11
$23/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
10 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 9
$36/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Kagio
1 giường
Ngày 29 tháng 6 - Ngày 06 tháng 7
$15/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
1 giường đôi
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 3
$8/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nanyuki
1 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 9
$56/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng chung tại Nanyuki
12 giường
Ngày 26 tháng 10 - Ngày 02 tháng 11
$14/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiganjo
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 5
$23/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
2 giường
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 3
$80/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiganjo
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 3
$23/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Kiganjo
1 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 11
$23/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nanyuki
2 giường
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 7
$51/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri
1 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 12
$58/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri County
1 giường
Ngày 28 tháng 1 - Ngày 04 tháng 2
$13/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Nyeri County
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 1
$120/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Chỗ nghỉ phục vụ bữa sáng tại KE
1 giường đôi
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 8
$82/đêm