0

40 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
3 giường
Ngày 22 - Ngày 29 tháng 12
$464/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 11
$37/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 5
$26/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Hong Kong
3 giường
Ngày 24 tháng 11 - Ngày 01 tháng 12
$70/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
3 giường
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 3
$64/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 30 tháng 9 - Ngày 07 tháng 10
$64/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại HK
1 giường
Ngày 26 tháng 8 - Ngày 02 tháng 9
$170/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 27 tháng 6 - Ngày 04 tháng 7
$36/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại HK
4 giường
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 8
$244/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường
Ngày 24 tháng 4 - Ngày 01 tháng 5
$29/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 24 - Ngày 31 tháng 7
$52/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 6
$41/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi nhỏ
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 9
$56/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 3
$38/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 22 - Ngày 29 tháng 4
$61/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 7
$67/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
3 giường
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 5
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng khách sạn tại HK
2 giường
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 8
$119/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 8
$53/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đơn
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 6
$87/đêm