118 nhà

Hai chỗ ở tại Second New Cairo cách nhau 5 dặm
Trung bình $72/đêm
Hai chỗ ở tại Cairo Governorate cách nhau chưa đầy 1 dặm
Trung bình $217/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Second New Cairo
Trung bình $113/đêm
Ở tại Cairo và Cairo Governorate
Trung bình $104/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Cairo Governorate
Trung bình $80/đêm
Ở tại Madinaty và Cairo
Trung bình $162/đêm
Ở tại Madinaty và First New Cairo
Trung bình $145/đêm
Ở tại New Cairo 1 và First New Cairo
Trung bình $96/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Cairo Governorate
Trung bình $100/đêm
Ở tại Cairo Governorate và Ad Dawawin
Trung bình $98/đêm
Ở tại Ad Dawawin và New Cairo 1
Trung bình $98/đêm
Ở tại New Cairo 1 và القاهرة الجديدة
Trung bình $58/đêm
Ở tại New Cairo 1 và القاهرة الجديدة
Trung bình $36/đêm
Ở tại New Cairo 1 và Cairo Governorate
Trung bình $52/đêm
Ở tại Al Rehab và First New Cairo
Trung bình $77/đêm
Ở tại Al Rehab và New Cairo City
Trung bình $72/đêm
Ở tại New Cairo 1 và First New Cairo
Trung bình $84/đêm
Ở tại Cairo Governorate và The 5th Settlement
Trung bình $75/đêm
Ở tại The 5th Settlement và Al Rehab
Trung bình $72/đêm
Ở tại New Cairo 1 và New Cairo City
Trung bình $108/đêm
Hai chỗ ở tại Al Rehab cách nhau 1 dặm
Trung bình $56/đêm
Phân chia thời gian ở của bạn cho các chỗ ở tại Al Rehab và New Cairo 1
Trung bình $67/đêm
Ở tại Al Rehab và ثانى القاهرة الجديدة،
Trung bình $52/đêm
Ở tại Rehab city và ثانى القاهرة الجديدة،
Trung bình $161/đêm