0

21 chỗ ở

Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 11
$15/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường đôi
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 1
$27/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 16 - Ngày 23 tháng 8
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 1
$54/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường
Ngày 26 tháng 3 - Ngày 02 tháng 4
$34/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 30 tháng 4 - Ngày 07 tháng 5
$90/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại North District
5 giường
Ngày 25 tháng 10 - Ngày 01 tháng 11
$71/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 05 - Ngày 12 tháng 7
$22/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 30 tháng 10 - Ngày 06 tháng 11
$17/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 10
$22/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 25 tháng 7 - Ngày 01 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
2 giường
Ngày 24 - Ngày 31 tháng 5
$98/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 10
$59/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
2 giường đơn
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 8
$58/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đôi
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 6
$61/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
4 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 7
$68/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
6 giường
Ngày 15 - Ngày 22 tháng 9
$119/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường tầng
Ngày 14 - Ngày 21 tháng 7
$92/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
8 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 6
$149/đêm