0

21 chỗ ở

Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 25 tháng 10 - Ngày 01 tháng 11
$15/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại Tanzi District
1 giường
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 9
$16/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 8
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Chủ nhà siêu cấp
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường đôi
Ngày 01 - Ngày 08 tháng 8
$27/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 11
$54/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 11 - Ngày 18 tháng 9
$17/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Xitun District
1 giường
Ngày 26 tháng 11 - Ngày 03 tháng 12
$34/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
1 giường
Ngày 10 - Ngày 17 tháng 5
$90/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng chung tại North District
5 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 2
$72/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đơn
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 10
$22/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 27 tháng 8 - Ngày 03 tháng 9
$17/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường tầng
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 6
$22/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Shalu District
2 giường
Ngày 02 - Ngày 09 tháng 4
$99/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
4 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 10
$68/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường
Ngày 30 tháng 6 - Ngày 07 tháng 7
$60/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
8 giường
Ngày 13 - Ngày 20 tháng 8
$150/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
1 giường đôi
Ngày 08 - Ngày 15 tháng 9
$61/đêm
Đang hiển thị 1/3 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
3 giường tầng
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 10
$92/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Central District
2 giường đơn
Ngày 25 tháng 9 - Ngày 02 tháng 10
$58/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng chung tại Central District
1 giường tầng
Ngày 19 - Ngày 26 tháng 7
$22/đêm