4 trải nghiệm ẩm thực

Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
#1⚠️Hong Kong secret garden -Grab a bite
Từ Giá:$45 /người
Eat Like A Local On A HK Food Tour
Từ Giá:$97 /người
Vegetarian & Vegan Food & Culture Tour
Từ Giá:$74 /người
Mindful coffee making workshop 禪味咖啡體驗
Từ Giá:$54 /người