0

32 chỗ ở

Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 5
$26/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 20 - Ngày 27 tháng 7
$41/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi
Ngày 04 - Ngày 11 tháng 7
$52/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 09 - Ngày 16 tháng 6
$36/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 29 tháng 4 - Ngày 06 tháng 5
$61/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 22 tháng 2 - Ngày 01 tháng 3
$78/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đôi nhỏ
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 9
$56/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường
Ngày 24 tháng 4 - Ngày 01 tháng 5
$29/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường đơn
Ngày 27 tháng 6 - Ngày 04 tháng 7
$87/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
1 giường
Ngày 12 - Ngày 19 tháng 1
$38/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
3 giường
Ngày 18 - Ngày 25 tháng 5
$78/đêm
Đang hiển thị 1/2 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
1 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 6
$67/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 17 - Ngày 24 tháng 10
$64/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại 香港
3 giường
Ngày 03 - Ngày 10 tháng 7
$77/đêm
Đang hiển thị 1/1 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 21 - Ngày 28 tháng 7
$126/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại 香港
1 giường
Ngày 25 tháng 11 - Ngày 02 tháng 12
$71/đêm
Đang hiển thị 1/5 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 07 - Ngày 14 tháng 6
$53/đêm
Đang hiển thị 1/4 %{item_type}
Phòng khách sạn tại Hong Kong
2 giường
Ngày 23 - Ngày 30 tháng 7
$51/đêm
Đang hiển thị 1/1 %{item_type}
Phòng riêng tại Hong Kong
2 giường
Ngày 26 tháng 6 - Ngày 03 tháng 7
$63/đêm
Đang hiển thị 1/6 %{item_type}
Phòng riêng tại Kowloon
2 giường đôi
Ngày 25 tháng 6 - Ngày 02 tháng 7
$500/đêm