17 trải nghiệm

Hiển thị kết quả cho "HongKong, Hong Kong"
Kiểm tra lại quy định hạn chế đi lại trong đại dịch COVID-19 trước khi đặt.
Tìm hiểu thêm
Hong Kong Island North
Hong Kong Language Hangout & Learn
Từ Giá:$33 /người
Kowloon Peninsula
Motorcycle Adventure in Hong Kong
Từ Giá:$122 /người
Hong Kong Island North
Explore Hidden Alleyway Bars/Speakeasies
Từ Giá:$97 /người
Kowloon Peninsula
⚡️(On Sale)2020 Top Instagram HKSpots
Từ Giá trước đây:$47 Giá chiết khấu:$37 /người
Kowloon Peninsula
Learn Photography with HK instagrammer
Từ Giá:$39 /người
Kowloon Peninsula
#1⚠️Hong Kong secret garden -Grab a bite
Từ Giá:$45 /người
Hong Kong Island North
Eat Like A Local On A HK Food Tour
Từ Giá:$97 /người
Hong Kong Island North
Discover Vintage & Design Gems
Từ Giá:$25 /người
Kowloon Peninsula
面膜手作保养品工作坊
Từ Giá:$49 /người
Lantau
Learn about water buffaloes on Lantau
Từ Giá:$38 /người
Kowloon Peninsula
Professional Photo Shoot in Hong Kong
Từ Giá:$84 /người
Kowloon Peninsula
Walk Tour in the back garden of HK
Từ Giá trước đây:$110 Giá chiết khấu:$88 /người
Kowloon Peninsula
Vegetarian & Vegan Food & Culture Tour
Từ Giá:$74 /người
Islands (HK)
Play Handpan in Lamma Island's Nature
Từ Giá:$39 /người
New Territories (HK)
Mindful coffee making workshop 禪味咖啡體驗
Từ Giá:$54 /người
Hong Kong Island South
Kayak and visit Tai-Tam Bay
Từ Giá trước đây:$97 Giá chiết khấu:$78 /người
Hong Kong Island North
Discover the hidden side of Hong Kong
Từ Giá:$29 /người

Giới thiệu Trải nghiệm trực tuyến

TRỰC TUYẾN
Krakow
Murder Mystery Escape Room Game
Từ Giá:$18 /người
TRỰC TUYẾN
Austin
Living Room Legends Scavenger Hunt Game
Từ Giá:$14 /người
TRỰC TUYẾN
Mexico City
Make Mexican Street Tacos with a Pro Chef
Từ Giá:$22 /người